: Derginin yeni adresi

Dergimiz dergipark platformuna taşınmıştır. Yeni adres http://dergipark.gov.tr/tbbmd dir. Lütfen makallerinizi yen iadresimizden yükleyiniz.

Teşekkürler.ISSN: 1305-8991