Üniversite Öğrencilerinin Devamlılığının Parmak İzi Okuyucu Cihaz Kullanılarak İzlenmesi

MELTEM KURT PEHLİVANOĞLU, NEVCİHAN DURU

Özet


Üniversite öğrencilerinin ders devamlılığının izlenmesi öğrenci ve öğretim üyeleri açısından önemli ve ders verimliliğinin artırılması için etkin bir çalışmadır. Ders devamlılığının kontrolü, öğretim üyesi tarafından itina ile yapılsa bile bu dersten kısa bir süre çalmış gibi görünse de toplamda önemli bir zaman kaybı ve verimlilik düşüklüğüdür. Bilgisayar ve otomasyon teknolojisindeki gelişmeler sayesinde birçok alanda bilgisayarlı kontrol sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada parmak izi okuyucu ile ders devam yoklamaları kontrol uygulaması geliştirilmiştir. Bu sistem üniversitelerde ders devamlılığının izlenmesine yeni işlevler kazandırmayı hedefleyen bir modeldir. Bu çalışmada, öğrencinin tüm derslerine ait devam bilgileri tutulup, bu bilgiler kullanılarak bir takım analizler yapılmıştır. Sistem, öğrenci kimlik bilgilerini bir veri tabanında tutmayı sağlayan bir yazılımdan oluşmaktadır.

Absract

Monitoring university students’ attendance to class is important for student and academic staff and also an effective study for increasing lesson’s efficiency. Even when control of the attandance to the class performed quickly by faculty members, totally this control causes significant loss of time. Thanks to advances in computer and automation technology, nowadays computerized control systems are widely used. In this paper, a system has been proposed to facilitate checks of the students’ attendance to the class by using fingerprint reader device. This system aims to provide new functionality on monitoring university students’ attendance. In this study, attendance information of all students about their courses is kept separately for each student in a database later using this information student-based, class-based and course-based attendance controls are made.


Referanslar


Bülbül, H. İ., Küçükali, M., Köseci, S., “Uzaktan Sınav Ve Kimlik Algılama Sistemi” Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 36-45, 2004.

Matyas, S.M., Staptelon, J., “A Biometric Standard for Information Management and Security”, Computers and Security, 19, 428-441, 2000.

Sütçüler, E., “Gerçek Zamanlı Video Görüntülerinden Yüz Bulma ve Tanıma Sistemi”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 90, 2006.

Sağıroğlu, Ş. Ve Özkaya, N., “Otomatik Parmakizi Tanıma Sistemlerinde Kullanılan Önişlemler İçin Yeni Yaklaşımlar”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 11-19, 2006.

Akçay, M., Çetinkaya, H. H., “Kampüslerde Uygulanan Yeni Biyometrik Sistemler”, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler Bildirileri, 2011, 385-389.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.