Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 1(Basılı 7: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ 2D:4D Parmak Uzunlukları Oranı İle Kişilerin Sayısal-Sözel Dallara Yatkınlıkları Arasındaki İlişkinin Uzman Sistem İle Tespiti Özet   PDF
B. Cebe, A. Varol
 
Cilt 7, Sayı 1(Basılı 8: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ ÖZEL SAYI (DOĞAL DİL İŞLEME) A Mobile Assistant for Turkish Özet   PDF
Gökhan Çelikkaya, Gülşen Eryiğit
 
Cilt 7, Sayı 1(Basılı 8: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ ÖZEL SAYI (DOĞAL DİL İŞLEME) A RULE BASED NOUN PHRASE CHUNKER FOR TURKISH Özet   PDF
Kübra Adalı, A. Cüneyd Tantuğ
 
Cilt 5, Sayı 1(Basılı 5: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ AETESM - P2P Sistemlerde Alıcı Eş Tabanlı Eş Seçim Modeli (A Client Peer Based Peer Selection Model In P2P Systems) Özet   PDF
A. Orsorlu, H. Ali Mantar
 
Cilt 2, Sayı 1(Basılı 2: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Akıllı Anlamsal Ağ Servisi Arayıcısı Özet   PDF
D. Çelik, A. Elçi
 
Cilt 6, Sayı 1(Basılı 7: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Akış Çizgesi Tabanlı Sızma Tahmin Yöntemi (Intrusion Prediction Method Based on Flow Graph) Özet   PDF
Ö. Erdur Sever, İ. Soğukpınar
 
Cilt 1, Sayı 1(Basılı 1: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Anlamsal Web için Bilgi Sistemi Altyapısı Özet   PDF
M. O. Ünalır, Ö. Öztürk, T. Özacar
 
Cilt 3, Sayı 1(Basılı 3: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Aort Anevrizması Tedavisi için Görüntüsel Modelleme ve Ölçümleme Aracı Özet   PDF
S. Utku, H. Baysal, M. Tosun, R. Alp Kut
 
Cilt 8, Sayı 2: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Atanmış Sistemler ile Dağıtık Sistem Tasarımı ve Mevcut Sistemler ile Karşılaştırması Özet   PDF
Mustafa Haluk AKGÜNDÜZ, Eşref ADALI
 
Cilt 5, Sayı 2(Basılı 6: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Biçimbilimsel Çözümleme (Morphological Analysis) Özet   PDF
G. Eryiğit
 
Cilt 3, Sayı 1(Basılı 3: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Bilgi Güvenliği Yönetiminde Risk Değerlendirmesi İçin Bir Model Özet   PDF
H. Takçı, T. Akyüz, A. Uğur, R. Karabağ, F. Özden Aktaş, İ. Soğukpınar
 
Cilt 3, Sayı 1(Basılı 3: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Bilgi Güvenliğinde Uygun Risk Analizi ve Yönetimi Yönteminin Seçimi İçin Bir Yaklaşım Ayrıntılar   PDF
F. Özden Aktaş, İ. Soğukpınar
 
Cilt 5, Sayı 1(Basılı 5: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Bilgisayar ve Bilişim Alanında Eğitim (Education in Computer and Informatics) Özet   PDF
E. Adalı
 
Cilt 1, Sayı 1(Basılı 1: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Bilişimde Özenli Türkçenin Önemi Özet   PDF
Tuncer Ören
 
Cilt 1, Sayı 1(Basılı 1: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Bir Soru Cevaplama Sistemi: BayBilmiş Özet   PDF
M. Fatih Amasyalı, B. Diri
 
Cilt 1, Sayı 1(Basılı 1: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Bulanık Mantık Temelli Esnek Sorgulama Aracı Özet   PDF
S. İlhan, N. Duru
 
Cilt 7, Sayı 1(Basılı 8: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ ÖZEL SAYI (DOĞAL DİL İŞLEME) CUSTOMER SATISFACTION MEASUREMENT TOOL BY ANALYSING TURKISH PRODUCT REVIEWS Özet
Zeynep , Orhan, Süleyman , Fatih Giriş, Migena Ceyhan, Elton Domnori
 
Cilt 1, Sayı 1(Basılı 1: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Dampster'in Birleştirme Kuralı ile Sınıflandırma Algoritmalarının Birleştirilmesi Özet   PDF
H. Aygün, E. Adalı
 
Cilt 8, Sayı 1: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Denetimli Sınıflandırma Yöntemleri ile Retinal Kan Damarı Bölütleme Özet   PDF
Zafer YAVUZ, Cemal KÖSE
 
Cilt 6, Sayı 1(Basılı 7: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Destek Vektör Makineleri ile Yaramaz Elektronik Postaların Filtrelenmesi (Spam e-mail Filtering Using Support Vector Machine) Özet   PDF
E. U. Küçüksille, N. Ateş
 
Cilt 5, Sayı 1(Basılı 5: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Dinamik Güvenlik Akıllı Kartlar için Dinamik Güvenlik İşlevi(Dynamic Security Function for Smart Cards)( Özet   PDF
M. Başak, E. Adalı
 
Cilt 5, Sayı 2(Basılı 6: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing) Özet   PDF
E. Adalı
 
Cilt 7, Sayı 1(Basılı 8: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ ÖZEL SAYI (DOĞAL DİL İŞLEME) EXPLORING THE EFFECT OF BAG-OF-WORDS AND BAG-OF-BIGRAM FEATURES ON TURKISH WORD SENSE DISAMBIGUATION Özet   PDF
Bahar İLGEN, Eşref ADALI
 
Cilt 7, Sayı 1(Basılı 8: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ ÖZEL SAYI (DOĞAL DİL İŞLEME) FORMAL MODEL OF ADJECTIVE IN THE KAZAKH LANGUAGE Özet   PDF
A. Mukanova, B. Yergesh, A. Sharipbay, G. Bekmanova
 
Cilt 6, Sayı 1(Basılı 7: TBV BİLGİSAYAR BİLİMİLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Geniş Ölçekli Ağlar İçin Yeni Bir Dağıtık Ayrık Olay Tabanlı Benzetim Yaklaşımı(New Discrete Event Based Distributed Simulation Protocol for Large-Scale Networks) Özet   PDF
B. Çobanoğlu, A. Zengin, H. Ekiz
 
Toplam 95 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 1305-8991